Till innehåll

Webbplatskarta

Nyheter

Kalender

Utbildning och barnomsorg

 • Elevhälsan
 • Förskolor
  • Ammarnäs
  • Blattnicksele
  • Gargnäs
  • Sorsele
  • Alternativ barnomsorg/förskola
 • Fritidshem
  • Ammarnäs
  • Blattnicksele
  • Gargnäs
  • Sorsele
 • Grundskola
  • Ammarnäs
  • Blattnicksele
  • Sorsele
 • Gymnasieskola
  • Sorsele gymnasieskola
  • Gymnasial samverkan och IKE (interkommunal ersättning)
  • Allmänna regler om inackordering
 • Kommunal vuxenutbildning
  • Utbildning i svenska för invandrare
  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasial vuxenutbildning
 • Lärcentrum
  • Akademi Norr
  • Filial Ammarnäs
  • Examensarbete Stipendium
  • Boka tentamen
 • Fristående skola
 • Läsårstider
 • Matsedel Sorsele skolor
 • Barnomsorgstaxa
 • Blanketter
 • Olycksfallsförsäkring
 • SchoolSoft
 • Frågor och svar

Omsorg och stöd

 • Anhörigstöd
 • Akuta lägen
 • Begravningsombud
 • Bostadsanpassning
 • Budget och skuldrådgivning
 • Ensamkommande barn
  • God man för ensamkommande barn och ungdomar
  • Särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn och ungdomar
 • Familjerådgivning
 • Fotvård
 • Handikappomsorg och färdtjänst
  • Daglig verksamhet
  • Färdtjänst
  • Riksfärdtjänst
  • Parkeringstillstånd
 • Heminstruktör
 • Hemsjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
  • Barn som far illa
  • Ekonomiskt bistånd
 • Konsumentvägledning
 • Patientnämnden i Västerbotten
 • Psykisk ohälsa
  • Boendestöd
  • Daglig verksamhet
  • Personligt ombud (PO)
  • Psykiatrisamordnare
 • Äldreomsorg
  • Hemtjänst
  • Matsedel äldreomsorg samt seniorboende
  • Särskild boendeform
 • Överförmyndare
 • Frågor och svar

Bygg, bo och miljö

 • Avfall och återvinning
  • Kundtjänst
  • Plockanalyser
  • Producentansvar för återvinning
  • Slamtömning
  • Sopbilen
  • Sortering av trä
  • Storkompost
  • ÅVC Ammarnäs
  • ÅVC Gargnäs
  • ÅVC Sorsele
  • Överblivna och gamla mediciner
 • Bostäder
  • Felanmälan - vaktmästeri
  • Ledigt i Blattnicksele
  • Ledigt i Gargnäs
  • Ledigt i Sorsele
  • Privata fastighetsägare
 • Bygg och tillstånd
  • Bygglov
  • Anmälan
  • Förhandsbesked
  • Ansökan
  • Bygglovsbefriade åtgärder
  • När du har fått bygglov
  • Vad händer om jag bygger utan bygglov
  • Rivning
  • Strandskydd
  • Eldstad och rökkanal
 • Energi
  • Fjärrvärme
  • Sorsele Värmeverk AB
 • Kommunens planarbete
 • Miljö och hälsa
  • Badvattenkvalitet
  • Djur
  • Enskilt vatten & avlopp
  • Hälsoskydd
  • Köldmedierapportering
  • Livsmedel
  • Miljöskydd
  • Tobak & Receptfria läkemedel
  • Värmepumpar
 • Räddningstjänst
  • Sorsele Räddningskår
  • Ammarnäs Räddningskår
  • Gargnäs Räddningsvärn
  • Frivillaga Brandkårer
  • Eldning utomhus
  • Hur man larmar
  • Systematiskt Brandskyddsarbete
  • ICE - In Case of Emergency
  • Hygges- och naturvårdsbränningar
 • Sotning/Brandskyddskontroll
  • Ansökan om egen sotning
 • Taxor och avgifter
 • Tomter och mark
  • Råmark och industrimark
  • Tomter/mark till salu
  • Industritomter till salu
 • Vatten och avlopp
  • ABVA 08
  • Enskilt vatten och avlopp
  • Vattenkvalitet
  • Verksamhetsplan VA
 • Ventilationskontroll (OVK)
 • Översiktsplan
  • Antagandehandling
 • Fördjupad översiktsplan (FÖP)
  • Antagandehandlingar
 • Frågor och svar

Trafik, it och infrastruktur

 • It-enheten
  • Bredband
  • Information om pågående bredbandsprojekt
  • Kabelutsättning
 • Kommunikationer
 • Lokala trafikföreskrifter
  • Buss
  • Flyg
  • Tåg
 • Parkeringstillstånd
 • Frågor och svar

Näringsliv och arbete

 • Starta-driva-utveckla företag
  • Driva och utveckla företag
  • Starta företag
  • Starta företag - lätt svenska
  • Finansiering och övrigt stöd
  • Forum Sorsele
  • Information från nyhetsbrev och företagarfrukostar 
 • Business office
 • Tillstånd, regler och tillsyn
  • Serveringstillstånd
  • Torgplatser
 • Etablera företag
 • Tomter och mark
 • Näringslivsprojekt i Sorsele
  • Pågående projekt
  • Färdiga projekt
 • Samverkan
 • Upphandling och inköp
  • Pågående upphandlingar
  • Planerade upphandlingar
 • Frågor och svar
 • Anmäl dig till vårt företagsregister
 • Erbjudande
 • Företag i Sorsele kommun
 • Flytta hit
  • Boende
  • Fritid
  • Jobb
  • Familj
  • Move to Sorsele
 • Jobba hos oss

Kultur och fritid

 • Simhall och idrottshall
  • Idrottshall
  • Simhall
  • Onlinebokning av simhall och idrottshall
 • Friluftsliv, idrott och motion
  • Naturreservat och besöksmål
  • Cykelleder
  • Vandringsleder
  • Skidspår
 • Kulturskola
  • Frågor & Svar om Kulturskolan
 • Kultur, bibliotek och bio
  • Bibliotek
  • Bio
  • Museum och samlingslokaler
  • Kulturföreningar
  • Kulturstipendium
  • Konst
  • Historia
 • Föreningsliv och föreningsbidrag
  • Bidrag och stöd
  • Lotteriregistrering
 • Ung i Sorsele och fritidsgården Läget
 • Besök Sorsele
 • Småviltsjakt i Vindelfjällen
  • Förhandsbokning småvilt 19/20
  • Schema förhandsbokning
 • Sorseles Byar
 • Frågor och svar
 • ARENA Sorsele
 • Kulturhuset
 • Fiske

Kommun och politik

 • Blanketter
 • Dataskydd
 • Delta och påverka
  • Felanmälan
  • Att överklaga ett kommunalt beslut
  • Medborgarförslag
  • Webbformulär
 • Kallelse, ärendelista och protokoll
  • Kallelse och ärendelista
  • Protokoll
 • Policys och riktlinjer
 • Taxor och avgifter
 • Politisk organisation
  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Revisorer
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Trepartens renhållningsnämnd
  • Valnämnden
 • Förvaltningsorganisation
 • Sammanträdesdagar
 • Ekonomi
  • Autogiro
  • Budget
  • Delårsrapport
  • E-faktura Företag
  • E-faktura Privat
  • Inkassoärenden
  • Leverantörsfakturor
  • Årsredovisning
 • Borgerlig vigsel
 • Kommunalrådet har ordet
 • Frågor och svar
 • Medborgarundersökning 2017
 • Pågående projekt och samarbeten
  • Biosfärkandidat Vindeälven
 • Öppettider
 • Press, media och information
  • Sorsele kommun i sociala medier
  • Pressbilder
 • Krisberedskap
  • Kommunikation vid samhällsstörningar
  • Eldningsförbud, eldning och grillning
  • Q&A about fire bans

Minoriteter Sábmie

 • Flagga
 • Nationalsång
 • Samiska ord
  • Veckodagar
 • Renskötsel i Sorsele
 • Information på Nordsamiska
 • Information på Umesamiska
 • Information på Sydsamiska
 • Information på Svenska
 • Frågor och svar
 • Aktiviteter
 • Samiska avdelningen på biblioteket

Jobba hos oss

Anställd

Senast uppdaterad den 6 juli 2021