Lyssna

Hyresregler för hembygdsgården i Sorsele

Vad gäller för hyra av hembygdsområdet i Sorsele? Här kan du läsa regler och villkor för att hyra hembygdsområdet. Från och med hösten 2020 ansvarar Piraten för att hyra ut hembygdsområdet.

Vem får hyra

Ansvarig person som ska hyra lokalen måste ha fyllt 18 år. Föreningar – privata personer kan hyra lokalerna på Hembygdsområdet. Undantag finns ! (Se prislista)

Hyra och nycklar

Efter nyttjande av en lokal på dagtid/kvällstid/helg skall nycklar återlämnas nästkommande helgfri dag senast kl 12.00 till entreprenören, eller på annat vis som överenskommits med entreprenören.

Allmänna ordningsregler

Hyresgäst ansvarar för att nedanstående regler följs.

  • Djur får inte medtagas till lokalen.
  • Rökning i lokalen och angränsande utrymmen är förbjudet. Gäller hela hembygdsområdet.
  • Övernattning i lokalen är förbjuden
  • Att ställa upp dörrar för obehöriga är förbjudet.
  • Skador som uppstår på grund av oaktsamhet bekostas av hyresgästen.

Städning

Ställ i ordning möbler fint och snyggt. Lämna tillbaka inventarier på rätt plats. Lokalen skall lämnas välstädad. Ytor ska städas av med anvisad utrustning. Brännbara hushållssopor ska lämnas i sopkärlen. Avfall inom retursystemet/förpackningsinsamlingens system som till exempel förpackningar, tomglas, metallförpackningar, kartong mm. ska lämnas vid återvinningsstationerna vid Busstationen eller gamla OK/Q8 stationen i tätorten.

Fönster och dörrar skall alltid lämnas stängda och låsta när hyresgästen lämnar lokalen.

Hyresgästen hålls ekonomiskt ansvarig för försummad ordning och städning. Ej städad eller ej iordninggjord lokal debiteras hyresgästen med 500 kr.

Brandrisk

Hyresgästen ansvarar för att all belysning är släckta och att all elektrisk utrustning är avstängd.

Hyresgästen är ansvarig att hålla alla utrymningsvägar fria och har ansvar att informera övriga i sällskapet om detta.

Entreprenören är ansvarig att informera om utrymningsvägar och uppsamlingsplats vid eventuell brand.

Entreprenören är också ansvarig att informera om var brandredskap finns och att dom inte är övertäckta.

Senast uppdaterad den 8 september 2020