Till innehåll

Serveringstillstånd

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället finns (serveringstillstånd).

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

Personlig lämplighet att utöva verksamheten

Serveringstillstånd ges till den som visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att den som söker tillstånd ska ha kunskaper i alkohollagen och sökande avlägger ett kunskapsprov hos kommunen.

Serveringsstället ska uppfylla alkohollagens krav

Den som ansöker om serveringstillstånd ska visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav. För servering till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod gäller att lokalen har ett kök som är godkänt för allsidig matlagning från råvaror och tillhandahåller lagad mat.

Detaljhandel

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljningen bedrivs. Utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl. Folköl är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

När krävs inte serveringstillstånd? 

Det krävs inte om serveringen: 
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering ska ske utan tillstånd.

Ansökan

Bilagor till er ansökan ska innehålla:

 • Registreringsbevis
 • Uppgift om uppdrag som funktionär
 • Ägarförhållande
 • Hyreskontrakt/arrendeavtal/köpeavtal eller motsvarande
 • Dispositionsrätt till uteservering
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Kökets utformning
 • Ritning över serveringsstället inklusive sittplatser
 • Registrering/anmälan av livsmedelslokal
 • Matutbud/matsedel
 • Kopia på bevis om godkänd kunskap i alkohollagen
 • Kvitto på inbetalda avgifter
 • Kopia på anmälan om offentlig tillställning

Utöver detta kan kompletteringar behövas.

Betalning och avgifter

Utredning/handläggning/tillsyn för detta ändamål ska ej utgöra någon kostnad för kommunen utan ska vara en självbärande verksamhet. De belopp du ska betala in hittar du i kommunens riktlinjer och dessa betalas in i förväg till kommunens bankgiro 764-8470. Glöm ej att skriva vad betalningen gäller och vem som betalat.

Riktlinjer

Handläggningstider

Beräknad tid för handläggning av dessa ärenden är 3 månader från det att ansökan är komplett.

Senast uppdaterad den 2 november 2022