Till innehåll

Äldre

Varje kommun har ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Det finns många olika typer av stöd som du som äldre kan få. För dig som inte längre klarar av att bo hemma finns våra äldreboenden eller hemtjänsten som utgår från flera orter i kommunen. Det är kommunen som ansvarar för alla äldreboenden och för hemtjänsten.

Äldreomsorgens verksamhet verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Den politiska ambitionen är att fler äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt och erhålla den hjälp som behövs för att bibehålla funktioner och livskvalitet.

Senast uppdaterad den 9 juni 2022