Till innehåll

Försörjning och ekonomi

Du kan få stöd och hjälp med din ekonomi och försörjning. Ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och god man eller förvaltare är olika insatser du kan få hjälp med.

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, som också kan kallas försörjningsstöd. Det hette tidigare socialbidrag. Socialtjänsten ansvarar för prövningen av ekonomiskt bistånd och det är hit du ska vända dig om du har frågor om ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd.

Du kan också få hjälp med förmedlingsmedel, det vill säga att socialtjänsten hjälper dig att hantera din ekonomi under en begränsad tid.

Om du vill ansöka eller veta mer, välkommen att kontakta individ- och familjeomsorgen via växeln, 0952-140 00. Begär socialsekreterare. 

Du kan också få hjälp av budget- och skuldrådgivningen. Du kan utan kostnad få hjälp att göra en översikt över din ekonomi eller hitta långsiktiga lösningar på dina ekonomiska problem.

Du kan få hjälp av en god man eller förvaltare för att sköta dina ekonomiska eller juridiska ärenden. En god man eller förvaltare kan du få om du har hälsoproblem eller av någon annan anledning inte kan sköta din ekonomi på egen hand.

Senast uppdaterad den 4 april 2023