Till innehåll

Kontaktuppgifter omsorg & stöd

Kontaktuppgifter äldreomsorgen

Kontaktuppgifter äldreomsorgen

Verksamhetschef omsorg

Sara Johansson
Telefon: 0952 - 141 50
sara.johansson@sorsele.se 

Enhetschef hemtjänsten/Trygghetsboende

Fanny Johansson
Telefon: 0952 - 141 65
fanny.johansson@sorsele.se

Enhetschef Rosengården/Korttidsboende

Anna Lindbom
Telefon: 0952 - 140 84
anna.lindbom@sorsele.se

Enhetschef demensboende, Åbacken och Älvglimten

Trodie Karlsson
Telefon: 0952 - 141 64
trodie.karlsson@sorsele.se

Färdtjänsthandläggare/
biståndshandläggare/
LSS-handläggare

Ulrika Persson
Telefon: 0952 - 141 58
bistandshandlaggare@sorsele.se  

Vikarierande biståndshandläggare äldreomsorg

Matz Jonsson
bistandshandlaggare@sorsele.se 

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska MAS/Enhetschef medicinska enheten

Linda Björn Lindbergh
Telefon: 070 - 323 40 37
linda.bjornlindbergh@sorsele.se

Sjuksköterska Hemsjukvård

Telefon: 0952 - 141 74

Sjuksköterska Rosengården

Telefon: 0952 - 141 35

Sjuksköterska Lillågården

Telefon: 072-536 19 24

Arbetsterapeut

Telefon: 0952 - 141 76

Sjukgymnast

Telefon: 0952 - 141 37

Kontaktuppgifter individ- och familjeomsorgen

Kontaktuppgifter individ- och familjeomsorgen

Verksamhetschef omsorg

Sara Johansson
Telefon: 0952 - 141 50
sara.johansson@sorsele.se

Socialsekreterare, växel

Telefon: 0952 - 140 00 

Psykiatrisamordnare

Lotta Holmström
Telefon: 0952 - 141 21
lotta.holmstrom@sorsele.se

Familjerådgivare

Solweig Öjebrandt
Telefon: 072 - 564 57 60

Anhörigombud

Åsa Israelsson
Mobil: 076-781 72 80
asa.israelsson@sorsele.se

Budget- och skuldrådgivare

Telefon: 0950 - 166 00
kommun@lycksele.se

Konsumentvägledning

Telefon: 0952-140 00
kommun@sorsele.se

Handläggare bostadsanpassning

Therese Brännlund
Telefon: 0952 - 140 57
therese.brannlund@sorsele.se 

Kontaktuppgifter socialsekreterare

Socialsekreterare nås via växeln 0952-140 00.

Kerstin Rådahl
kerstin.radahl@sorsele.se
0952-141 54

Elin S-Andersson
elin.stenlund-andersson@sorsele.se

0952-141 53

Lotta Holmström
lotta.holmstrom@sorsele.se
0952-141 21

Uppdaterad den 5 juli 2021