Till innehåll

Kontaktuppgifter omsorg & stöd

Kontaktuppgifter äldreomsorgen

Kontaktuppgifter äldreomsorgen

Verksamhetschef omsorg

Sara Johansson
Telefon: 0952-141 50
sara.johansson@sorsele.se

Enhetschef hemtjänsten/Trygghetsboende

Fanny Johansson
Telefon: 0952-141 65
fanny.johansson@sorsele.se 

Enhetschef Rosengården/Korttidsboende/Utsikten/Åbacken

Anna Lindbom
Telefon: 0952-140 84
anna.lindbom@sorsele.se

Enhetschef demensboende, Åbacken och Älvglimten

Kim Vleeshouwers Smeets
Telefon: 0952-141 64
kim.smeets@sorsele.se 

Färdtjänsthandläggare/biståndshandläggare/LSS-handläggare

Ulrika Persson
Telefon: 0952-141 58
bistandshandlaggare@sorsele.se

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska MAS

Sabina Sjölund
Telefon: 0952-141 38
sabina.sjolund@sorsele.se

Sjuksköterska Hemsjukvård

Telefon: 0952-141 74

Sjuksköterska Rosengården

Telefon: 0952-141 35

Sjuksköterska Lillågården

Telefon: 072-536 19 24

Arbetsterapeut

Telefon: 0952-141 76

Sjukgymnast

Telefon: 0952-141 37

 

Kontaktuppgifter individ- och familjeomsorgen

Kontaktuppgifter individ- och familjeomsorgen

Verksamhetschef omsorg

Sara Johansson
Telefon: 0952-141 50
sara.johansson@sorsele.se

Socialsekreterare, växel

Telefon: 0952-140 00 

Psykiatrisamordnare

Josephine Gabrielsson
Telefon: 0952-140 95
Josephine.Gabrielsson@sorsele.se 

Familjerådgivare

Solweig Öjebrandt
Telefon: 072-564 57 60

Anhörigombud

Åsa Israelsson
Mobil: 076-781 72 80
asa.israelsson@sorsele.se

Budget- och skuldrådgivare

Telefon: 0950-166 00
kommun@lycksele.se

Konsumentvägledning

Telefon: 0952-140 00
kommun@sorsele.se

Handläggare bostadsanpassning

Elin Eklund
Telefon: 0952-140 57
bab@sorsele.se 

Kontaktuppgifter socialsekreterare

Socialsekreterare nås via växeln 0952-140 00.

Kerstin Rådahl
kerstin.radahl@sorsele.se
0952-141 54

Elin Stenlund-Andersson
elin.stenlund-andersson@sorsele.se
0952-141 53

Lotta Holmström
lotta.holmstrom@sorsele.se
0952-141 21

Uppdaterad den 5 juli 2021