Till innehåll

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är allt mer förekommande i dagens samhälle. I Sorsele kommun vill vi hjälpa dig att få stöd och gemenskap som kan hjälpa dig i vardagen.

Till de insatser som kan ges i Sorsele kommun för att stödja, hjälpa och underlätta för den som har psykisk funktionsnedsättning eller som drabbats av psykisk ohälsa hör boendestöd, daglig verksamhet, personligt ombud och psykiatrisamordnare. 

Senast uppdaterad den 5 juli 2021