Till innehåll

Gymnasieskola

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

Samtliga kommuner i Västerbottens län har beslutat att samverka kring utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. Genom samverkan kan länets ungdomar erbjudas ett allsidigt utbud av gymnasieutbildning trots minskande elevunderlag.

Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper
eleverna fått i grundskolan eller i motsvarande utbildning.

 

Senast uppdaterad den 15 augusti 2023