Lyssna

Förskolor

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskola
Tar emot barn 1-5 år. Här erbjuds pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan. Förskolorna har öppet utifrån vårdnadshavarnas behov dock längst 12 timmar/dag. I kommunen erbjuds för närvarande ingen barnomsorg på kvällar och helger.

Allmän förskola för 3-5 åringar. Barn ska erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Förskolan ska omfatta 525 timmar/år och förläggs under tiden september – maj. Allmänna förskolan har även uppehåll under grundskolornas jullov. Den allmänna förskolan är avgiftsfri 15 timmar/vecka.

Ansökan om plats inom förskoleverksamhet hittar ni här.

Senast uppdaterad den 4 juni 2019