Lyssna

Förskolor

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskola
Tar emot barn 1-5 år. Här erbjuds pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan. Förskolorna har öppet utifrån vårdnadshavarnas behov dock längst 12 timmar/dag. I kommunen erbjuds för närvarande ingen barnomsorg på kvällar och helger.

Allmän förskola erbjuds alla barn från höstterminens start det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är integrerad med annan verksamhet den är avgiftsfri 525 tim/år och följer skolans läsår.

Ansökan om plats inom förskoleverksamhet hittar ni här.

Senast uppdaterad den 9 maj 2018