Till innehåll

Ammarnäs

Ammarnäs skola

Ammarnäs skola (F – årskurs 6) ligger på en kulle mitt i den lilla fjällbyn med utsikt över både fjäll, skogar och vattendrag. Vi lever nära naturen och kulturen och det syns genomgående i all vår undervisning. Vi vill att eleverna ska känna ansvar och stolthet för sin hembygd. Detta sker genom att skolan arbetar tillsammans med närsamhället vilket gör skolan till en levande del i byn. Skolan gör sig synlig i bygden genom att eleverna lär sig söka kunskap utanför skolans väggar men även genom att skolan är en samlingsplats för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Vårt arbete kring närsamhället och kulturen tar avstamp både inom den samiska och i nybyggarkulturen. I Ammarnäs lever dessa kulturer sida vid sida och vi är alla beroende av varandra.

Vi strävar efter att vårda och värna om vår miljö omkring oss samt främja intresset för ett aktivt friluftsliv. Här tar eleverna sig varje år ut i naturen till fots, på skidor eller på hästryggen.

Skolan och förskola/fritidshemmet ligger i samma byggnad och har ett nära samarbete för vi anser att det skapar förutsättningar för en trygg miljö och ett livslångt lärande. 

 

Senast uppdaterad den 30 januari 2018