Lyssna

Fjärrvärme

Kommunens fjärrvärmenät började byggas 1971 och har sedan byggts ut i etapper. De flesta större kommunala fastigheter och ett flertal villaområden i tätorten är inkopplade.

Fjärrvärmepannan eldas enbart med biobränslen - en miljövänlig energikälla där råvaran finns på nära håll.

Lönsamheten för de fastighetsägare som ansluter sig till fjärrvärmenätet ligger främst i de låga underhållskostnaderna, enkel teknik och hög verkningsgrad.

Kontakta Sorsele Värmeverk AB om du vill veta mer om fjärrvärmen i kommunen.

Senast uppdaterad den 24 augusti 2017