Till innehåll

Medborgardialog

Medborgardialog är dialog med Sorseleborna på kommunens initiativ i syfte att skapa delaktighet och ge dig som medborgare inflytande.

Så jobbar vi med medborgardialog

Sorseles folkvalda politiker välkomnar dialog med dig som bor och verkar i Sorsele kommun. Vi vill ha en bra och levande dialog med dig och jobbar därför med att förbättra möjligheterna för det.

Genom dialog med dig kan vi till exempel fånga upp nya idéer som vi annars inte tänkt på och våra styrande politiker kan få ett bredare underlag inför beslut. Dina åsikter är viktiga!

Olika sorters dialog och samskapande

Kommunen arrangerar olika sorters dialoger och möjlighet till samskapande - från mindre enkäter och undersökningar till större dialogmöten och samråd av olika slag. Tanken är att det ska finnas många möjligheter att komma till tals för dig som bor och verkar i Sorsele kommun. Det hjälper oss att skapa framtidens Sorsele som du som invånare trivs med och känner dig delaktig i.

Vår definition av medborgardialog

Medborgardialog är dialog med Sorseleborna på kommunens initiativ i syfte att skapa delaktighet och ge dig som medborgare inflytande.

Det handlar alltså inte om de utbyten vi har när du hör av dig med synpunkter och frågor. Medborgardialog handlar inte heller om att vi informerar om vad vi gör. Både den dagliga dialogen om våra verksamheter och information om vad vi gör är viktigt, men det är inte det vi kallar medborgardialog.

Senast uppdaterad den 5 juli 2021