Till innehåll

Frågor och svar

Kan jag begära ut handlingar anonymt?

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Kommunen får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Du bör dock vara medveten om att elektronisk kontakt med kommunen kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Vad kostar det att begära ut handlingar?

Om handlingen går att lämna ut digitalt sker det kostnadsfritt.

För kopior, avskrifter eller utskrifter är avgiften:

Papperskopior/fax, svartvitt eller färg på A4 vid beställning av 1-9 sidor sker kostnadsfritt.

Beställning av 10 sidor kostar 50 kronor för svartvitt eller 60 kronor för färg.

Varje sida därutöver kostar 2 kronor/sida svartvitt eller 3 kronor/sida färg.

A3 kostar 10 kronor/sida svartvitt eller 20 kronor/sida färg.

A0-A2 kostar 50 kronor/sida svartvitt 75 kronor/sida färg.

Vad räknas som en allmän handling?

Allt som innehåller information av något slag så som texter och bilder på papper, i en dator eller på ett USB-minne är en handling.  Handlingen är allmän om den förvaras, har kommit in till eller upprättats av kommunen.

Typiska undantag är säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut. 

Vad räknas som en allmän offentlig handling?

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga.

Uppdaterad den 28 juni 2021