Till innehåll

Sammanträdesdagar

Sammanträden 2022

Sammanträdesdatum för styrelser och nämnder. 

Kommunfullmäktige (KF):

 • 28 februari
 • 25 april
 • 20 juni
 • 26 september
 • 7 november

Kommunstyrelsen (KS):

 • 15 februari
 • 12 april
 • 7 juni
 • 13 september
 • 25 oktober
 • 29 november

Allmänna utskottet (KSAU):

 • 1 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 10 maj (nytt datum)
 • 24 maj
 • 9 juni (extra sammanträde)
 • 30 augusti
 • 11 oktober
 • 15 november

Social- och utbildningsutskottet (KSSU):

 • 18 januari
 • 22 mars
 • 17 maj
 • 23 augusti
 • 4 oktober
 • 8 november

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN):

 • 1 februari
 • 29 mars
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 11 oktober
 • 6 december

Budgetberedning:

 • 15 mars
 • 26 april
 • 17 maj

Trepartens renhållningsnämnd:

 • 8 mars
 • 31 maj
 • 4 oktober
 • 22 november

Överförmyndarnämnden i Södra Lappland:

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 28 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 11 augusti
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Sammanträdestider

Sammanträdestiderna är fastställda enligt följande (avvikelser kan förekomma):

 • Kommunstyrelsen 08.30
 • Allmänna utskottet 08.00
 • Social- och utbildningsutskottet 08.30
 • Kommunfullmäktige 18.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden 13.00

Sammanträden 2023

Sammanträdesdatum för styrelser och nämnder. 

Kommunfullmäktige (KF):

 • 6 mars
 • 8 maj
 • 26 juni
 • 25 september
 • 6 november
 • 18 december

Kommunstyrelsen (KS):

 • 21 februari
 • 25 april
 • 13 juni
 • 12 september
 • 24 oktober
 • 5 december

Allmänna utskottet (KSAU):

 • 7 februari
 • 11 april
 • 30 maj
 • 29 augusti
 • 10 oktober
 • 21 november

Social- och utbildningsutskottet (KSSU):

 • 6 februari
 • 13 april
 • 29 maj
 • 9 oktober
 • 20 november

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN):

 • 8 februari
 • 5 april
 • 31 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 11 oktober
 • 22 november

Budgetberedning:

 • 14 mars
 • 18 april
 • 23 maj

Trepartens renhållningsnämnd:

 • 28 februari
 • 23 maj
 • 26 september
 • 14 november

Överförmyndarnämnden i Södra Lappland:

 • 25 januari
 • 15 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 16 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Sammanträdestider

Sammanträdestiderna är fastställda enligt följande (avvikelser kan förekomma):

 • Kommunstyrelsen 08.30
 • Allmänna utskottet 08.30
 • Social- och utbildningsutskottet 08.30
 • Kommunfullmäktige 18.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden
Senast uppdaterad den 2 november 2022