Till innehåll

Sammanträdesdagar

Sammanträden 2021

Sammanträdesdatum för styrelser och nämnder

Kommunfullmäktige: 22 februari, 26 april, 21 juni, 27 september och 8 november.

Kommunstyrelsen: 9 februari, 13 april, 8 juni, 21 juni (extra),14 september, 26 oktober och 30 november.

Allmänna utskottet: 26 januari, 23 februari, (30 mars) 31 mars, 27 april, 25 maj, 11 augusti (extra), 31 augusti, 14 september (extra), 12 oktober och 16 november.

Social- och utbildningsutskottet: 19 januari, 23 mars, 18 maj, 14 juni, 24 augusti, 5 oktober och 7 december.

Samhällsbyggnadsnämnden: 26 januari, 20 april, 22 juni, 31 augusti, 12 oktober, 7 december.

Trepartens renhållningsnämnd: 9 mars, 1 juni, 28 september, 23 november.

Överförmyndarnämnden i Södra Lappland: 11 februari, 18 mars, 15 april, 6 maj, 17 juni, 26 augusti, 16 september, 14 oktober, 18 november, 9 december.

Sammanträdesdagar pdf. för utskrift

Sammanträdestider

Sammanträdestiderna är fastställda enligt följande (avvikelser kan förekomma):

  • Kommunstyrelsen 08.30
  • Allmänna utskottet 08.00
  • Social- och utbildningsutskottet 08.30
  • Kommunfullmäktige 18.00
  • Samhällsbyggnadsnämnden 13.00
Senast uppdaterad den 3 september 2021