Till innehåll

Sammanträdesdagar

Sammanträden 2023

Sammanträdesdatum för styrelser och nämnder. 

Kommunfullmäktige (KF):

 • 6 mars
 • 8 maj
 • 26 juni
 • 25 september
 • 6 november
 • 18 december

Kommunstyrelsen (KS):

 • 11 januari
 • 21 februari
 • 25 april
 • 13 juni
 • 12 september
 • 24 oktober
 • 5 december

Allmänna utskottet (KSAU):

 • 7 februari
 • 11 april
 • 30 maj
 • 29 augusti
 • 10 oktober
 • 21 november

Social- och utbildningsutskottet (KSSU):

 • 6 februari
 • 13 april
 • 29 maj
 • 9 oktober
 • 20 november

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN):

 • 8 februari
 • 5 april
 • 31 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 11 oktober
 • 22 november

Valnämnden

 • 10 januari
 • 16 maj

Budgetberedning:

 • 14 mars
 • 18 april
 • 23 maj

Trepartens renhållningsnämnd:

 • 28 februari
 • 23 maj
 • 26 september
 • 14 november

Överförmyndarnämnden i Södra Lappland:

 • 25 januari
 • 15 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 16 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Folkhälsorådet

 • 31 januari klockan 09.00–12.00
 • 7 mars klockan 13.00–16.00 (Medborgardialog med Kommunalt Pensionärs-och Funktionshinderråd)
 • 9 maj klockan 13.00–16.00
 • 19 september klockan 13.00–16.00
 • 28 november klockan 13.00–16.00

Sammanträdestider

Sammanträdestiderna är fastställda enligt följande (avvikelser kan förekomma):

 • Kommunstyrelsen 08.30
 • Allmänna utskottet 08.30
 • Social- och utbildningsutskottet 08.30
 • Kommunfullmäktige 18.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden 09.00
 • Valnämnden 13.30
Senast uppdaterad den 1 februari 2023