Till innehåll

Politisk organisation

Vart fjärde år väljer de som är röstberättigade i kommunen vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktigeförsamlingen.

Antal röster avgör hur många platser varje parti får i kommunfullmäktige. Totala antalet ledamöter i kommunfullmäktige bestäms av kommunallagen och i Sorsele kommun får det inte finnas färre än 21 ordinarie ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antal ersättare.

Kommunfullmäktige väljer i sin tur vilka personer som ska sitta i styrelse/nämnder, revisorer, överförmyndare, valberedning och övriga förtroendeuppdrag.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation vilket innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Översiktlig bild av kommunens politiska organisation

Styrelser och nämnder 2019-2022 

 

 

Senast uppdaterad den 28 juni 2021