Till innehåll

Kallelse, ärendelista och protokoll

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att du som medborgare har rätt till insyn i och tillgång till information om kommunens verksamhet. Hör av dig till oss på kansliet vi så hjälper vi dig.

Sök på webbplatsen först

Innan du kontaktar kommunen kan du kontrollera om det material du är intresserad av redan finns publicerat här på kommunens hemsida. Många av handlingarna kan gå snabbare att hitta direkt från webbplatsen. 

På hemsidan finns protokoll och kallelser från år 2018 och framåt. För äldre handlingarna, kontakta kommunkansliet.

Senast uppdaterad den 8 december 2022