Till innehåll
Flera högar med pengar som blir högre och högre med växande gräs på toppen

Finansiering och övrigt stöd

Att få tag på pengar till att starta företag eller utveckla sin verksamhet är viktigt men inte alltid så lätt. Både Swedbank och Handelsbanken har lokalkontor i kommunen men utöver dessa finns det många andra som är med och finansierar företag och dess utveckling Här beskriver vi några av de aktörer som idag erbjuder lån, riskkapital eller stöd i olika former.

Företagsstöd

Region Västerbotten beslutar om regionalpolitiska stöd såsom regionalt bidrag till företagsutveckling och stöd till kommersiell service. Vi på näringslivskontoret vet vilka olika typer av företagsstöd, bidrag som finns och vilka krav man ska uppfylla för att få dem. Region Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till investeringar i bland annat maskiner, inventarier, byggnationer, marknadsföring och produktutveckling. Region Västerbotten hanterar även regionalpolitiskt stöd till kommersiell service vad gäller servicebidrag, investeringsbidrag och hemsändningsbidrag. Vi på näringslivskontoret fungerar som Region Västerbottens förlängda arm ute i kommunerna. Läs mer om företagsstöd på deras hemsida: www.regionvasterbotten.se

 

Almi

Erbjuder olika former av lån till investeringar i både nya och etablerade företag.

ALMI

 

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden erbjuder finansiering främst till dig som har dina kunder utanför kommunen.

Norrlandsfonden

 

Garantia

Garantia är en resurs som hjälper dig att bli en starkare part i kontakten med banken och andra kreditgivare. Garantia erbjuder borgenstjänster som kan vara den avgörande säkerheten för att banken ska bevilja ditt lån.

Garantia

 

Garga Group

Riktar in sig på tydligt nischade, högteknologiska företag, men är intresserade där det finns en bra affärsidé, en stark drivkraft och som har – eller kan få – en intressant marknadsposition.

Garga Group

 

Transportbidrag

Tillväxtverket beslutar om bl. annat transportbidrag och regionalt investeringsstöd vilka syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.

Tillväxtverkets hemsida

 

Jordbruksverket

För dig som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden. Här söker du ex. jordbrukarstöd, marknadsstöd etc.

Jordbruksverkets hemsida

 

Sametinget

För dig som driver företagsamhet inom samiska näringar finns även möjlighet att söka företags- och utvecklingsstöd hos sametinget.

Sametingets hemsida 

Senast uppdaterad den 2 november 2022