Till innehåll
Flera högar med pengar som blir högre och högre med växande gräs på toppen

Finansiering och övrigt stöd

Att få tag på pengar till att starta företag eller utveckla sin verksamhet är viktigt men inte alltid så lätt. Både Swedbank och Handelsbanken har lokalkontor i kommunen men utöver dessa finns det många andra som är med och finansierar företag och dess utveckling Här beskriver vi några av de aktörer som idag erbjuder lån, riskkapital eller stöd i olika former.

Företagsstöd

Hos Region Västerbotten kan du som företagare ansöka om företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara investeringar för tillväxt och varaktiga arbetstillfällen i små och medelstora företag i Västerbotten.

Det finns flera typer av stöd, till exempel Mikrostöd för nystartade företag och Tillväxtcheck för kvinnor och utomnordiskt födda. Innovationsstöd finns för utveckling av nya innovativa produkter och tjänster och vill man investera i till exempel maskiner och inventarier kan man söka investeringsstöd.

I Sorsele kommun kan företag beviljas upp till 50 % i stöd till investeringar då kommunen tillhör investeringsområde 1. För att läsa mer om vilken typ av stöd som kan vara lämpligt för dig läs gärna på Region Västerbottens webb eller kontakta oss på näringsliv så hjälper vi dig.

 

Almi

Erbjuder olika former av lån till investeringar i både nya och etablerade företag.

ALMI

 

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden erbjuder finansiering främst till dig som har dina kunder utanför kommunen.

Norrlandsfonden

 

Garantia

Garantia är en resurs som hjälper dig att bli en starkare part i kontakten med banken och andra kreditgivare. Garantia erbjuder borgenstjänster som kan vara den avgörande säkerheten för att banken ska bevilja ditt lån.

Garantia

 

Garga Group

Riktar in sig på tydligt nischade, högteknologiska företag, men är intresserade där det finns en bra affärsidé, en stark drivkraft och som har – eller kan få – en intressant marknadsposition.

Garga Group

 

Transportbidrag

Tillväxtverket beslutar om bl. annat transportbidrag och regionalt investeringsstöd vilka syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.

Tillväxtverkets hemsida

 

Jordbruksverket

För dig som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden. Här söker du ex. jordbrukarstöd, marknadsstöd etc.

Jordbruksverkets hemsida

 

Sametinget

För dig som driver företagsamhet inom samiska näringar finns även möjlighet att söka företags- och utvecklingsstöd hos sametinget.

Sametingets hemsida 

Senast uppdaterad den 3 april 2024