Lyssna

Akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Socialtjänsten

Dagtid kan du ringa till individ- och familjeomsorgen för råd och stöd. Du når socialsekreterarna vid individ- och familjeomsorgen måndag-fredag mellan klockan 08.00-12.00, 13.00-16.00. Växeln 0952 - 140 00.

Kvällstid och helger, i akuta lägen, ring 112.

 

Senast uppdaterad den 1 september 2020