Till innehåll

Patientnämnden i Västerbotten

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Du kan också göra en anmälan till patientnämnden.

Till patientnämnden kan du vända dig med frågor kring all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Patientnämnden ska bland annat främja kontakt mellan patient och vårdpersonal, informera om hur vården fungerar och om dina möjligheter att påverka din vård eller om patient- och läkemedelsförsäkringen och hjälpa dig på andra sätt om det behövs. Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling av vården och förbättra patientsäkerheten.

Att vända sig till patientnämnden är kostnadsfritt och kan kontaktas i frågor som rör hälso- och sjukvård i regionen, länets kommuner, tandvård som landstinget finansierar och privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun. 

Vem kan vända sig till patientnämnden?

Patienter, anhöriga och personal kan vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården som inte gått att lösa på plats, eller när man önskar en kontakt önskas direkt med en opartisk instans fristående från vården.

Kontakt med patientnämndens kansli

Telefon: 090-785 00 00 (växel) 

E-post: patientnamnden@regionvasterbotten.se

Beskriv kortfattat i ett mejl vad du vill ha information om eller be någon handläggare kontakta dig. Av sekretesskäl kan patientnämnden inte hantera personliga uppgifter via e-post.

Postadress:
Patientnämnden, Region Västerbotten 
901 89 Umeå

Senast uppdaterad den 5 juli 2021