Till innehåll

Anhörigstöd

Många anhöriga ger dagligen, och ibland dygnet runt, ovärderligt stöd till en närstående. Ett betydelsefullt men ofta osynligt arbete som behöver uppskattning och gott stöd.

Det är viktigt att du som anhörig också får stöd som ger möjlighet till vila och egen tid för att orka och kunna behålla ett gott hälsosamt liv.

Du som hjälper eller vårdar en närstående eller vän, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder behöver din hjälp. Du kanske:

  • Vill ha någon att prata med om din situation?
  • Vill fråga om råd?
  • Vill träffa andra anhöriga?
  • Behöver kontakt med en intresseförening?
  • Behöver hjälp att hitta rätt stöd?

Tillsammans kan vi hitta det stöd du som anhörig behöver. Anhörigstödet är kostnadsfritt.

Senast uppdaterad den 2 november 2022