Till innehåll

Överförmyndare

Överförmyndare är en kommunal tillsynsmyndighet som ska kontrollera att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppgifter.

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Numera kan en kommun även bilda en gemensam överförmyndarnämnd med en eller flera andra kommuner. I Lycksele, Sorsele, Dorotea, Åsele och Storumans kommuner har man fattat beslut i kommunfullmäktige i respektive kommuner om att ha en gemensam nämnd och verksamhet. Syftet med denna samverkan är att långsiktigt kunna upprätthålla kompetens, kvalitet och ge god service till både medborgare och ställföreträdare.

Om du är i behov av få mer information om god man, förvaltare eller förmyndare är du välkommen att besöka den gemensamma webbplatsen:
www.lycksele.se/ofn 

Kontaktuppgifter till Överförmyndarenheten:

Postadress:  
Lycksele kommun
Överförmyndarenheten
921 81 Lycksele

Kontakt:
Telefon: 0950 - 168 50
Telefontid vardagar: 10:00 - 12:00
Myndighetsmail: overformyndarnamnd@lycksele.se 

Senast uppdaterad den 30 september 2021