Till innehåll

Stöd i hemmet

Hjälp i hemmet

För dig som har en funktionsnedsättning eller är äldre finns många olika typer av hjälp för att underlätta din vardag.

Olika sorters hjälp

Du kan ansöka om och få hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning och kommunfixarens service.

Läs mer om dessa här i undermenyn.

Färdtjänst

Behöver du hjälp vid resor?
Färdtjänst

Vid funktionsnedsättning enligt LSS

Söker du hjälp i hemmet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)?
Funktionsnedsättning

Hemsjukvård

Kommunen har tagit över hemsjukvården från landstinget.
Hemsjukvård - mer information.

Senast uppdaterad den 9 juni 2022