Till innehåll

Gratis hemleverans av dagligvaror till Sorselebor över 70 år

Kommunen lämnar hemsändningsbidrag till butiker som distribuerar dagligvaror till hushåll i kommunens gles-/landsbygd. Syftet är att fortsätta trygga varuförsörjningen i kommunen och är ett verktyg för att ge kommunens medborgare tillgång till kommersiell service. Samtidigt är syftet att bibehålla dagligvarubutikernas kundunderlag så dem kan fortsätta bedriva sina verksamheter.

Tillfälligt just nu erbjuds till 31 december 2022 alla kommunens invånare över 70 år möjlighet till kostnadsfri hemleverans av dagligvaror. Beslutet togs torsdag den 2 april 2020 med anledning av de rekommendationer som finns om att personer över 70 år bör undvika sociala kontakter.

Livsmedelsbutiker inom kommunen har möjlighet att erbjuda kostnadsfri hemleverans av varor inom sina respektive områden. Detta gäller till och med 31 december 2022. Den kostnadsfria leveranstjänsten gäller för personer som fyller 70 år under året som är skrivna i Sorsele kommun. Tjänsten kan nyttjas en gång per hushåll och vecka. Det finansieras via ett bidrag som kommunen betalar ut till de butiker som erbjuder hemleverans.

Sorsele kommun erbjuder fortlöpande butiker möjlighet att leverera dagligvaror till hushåll som inte har möjlighet att själv ta sig till affären. Hushållet ska vara fast boende i kommunen och minst en i hushållet ska vara skriven i Sorsele kommun(Personer ej skriven i kommunen är berättigade om minst en person i hushållet är bosatt i kommunen under minst fyra månader under året). Orsaken ska vara en ålder 75 år och äldre, funktionsnedsättning eller en särskild familjesituation som kräver omsorg i hemmet. 

Så går det till

Kontakta den butik som erbjuder hemleverans och ligger i ditt närområde för att anmäla att du vill nyttja tjänsten. Kontaktlista till butikerna finns längre ner. För den som bor långt bort från närmaste butik är det upp till den aktuella butiken att avgöra om leveransen är möjlig att genomföra. Butiken avgör även utifrån sina förutsättningar när din hemleverans kan ske under veckan, ta därför kontakt med din butik för att höra när du kan få dina varor levererade.

Du avtalar själv med respektive butik om hur du ska betala för dina inköp.

Frågor och svar

  • Vad gäller om jag inte är skriven i kommunen? Du måste vara skriven inom Sorsele kommun eller minst en i hushållet boende i kommunen under minst fyra månader för att kunna få hemleverans kostnadsfritt. Du kan alltid ta kontakt direkt med butiken för att undersöka möjligheten till hemleverans utan bidrag.

  • Vad gäller om jag har behov av tjänsten men är under 75 år? Du har rätt till hemleverans av dagligvaror om du  har en funktionsnedsättning som gör att ingen person i hushållet kan ta sig till affären på egen hand.

  • Hur fungerar det praktiska med leverans, betalning och liknande? Kontakta den butik du vill beställa från för att få mer information om hur till exempel leverans och betalning går till eftersom de kan ha olika alternativ och utkörningsdagar.

 

Butiker som erbjuder hemleverans av dagligvaror

Ammarnäs Livs, 0952-600 07

ICA Nära Sorsele, 076-79 19 784, sorsele@nara.ica.se, utkörning tisdagar. Tar helst emot beställningar via sms eller e-post.

ICA Nära Blattnicksele, 076-84 66 922, blattnicksele@nara.ica.se, utkörning torsdagar. Tar helst emot beställningar via sms eller e-post.

ICA Nära Jonsson Livs, 0952-210 34, Gargnäs

Senast uppdaterad den 19 september 2022