Till innehåll

Hemsjukvård

Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden.

Västerbottens kommuner tog över ansvaret från Västerbottens läns landsting för hälso- och sjukvård i hemmet för invånare över 18 år den 1 september 2013. Den gemensamma visionen för hemsjukvården i Västerbotten är att ge patienter och brukare trygg och säker vård i hemmet dygnet runt, från en och samma huvudman. 

Kommunen har hand om:

  • Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för dem över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentralen.
  • förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar till dem som får hälso- och sjukvård i hemmet.
  • Intyg om bostadsanpassning
  • rehabilitering och habilitering i hemmet

Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering.

Villkor

Hembesök erbjuds endast den som inte kan ta sig till hälsocentralen på egen hand eller med stöd.

Senast uppdaterad den 2 november 2022