Till innehåll

Hemtjänst

Människors förutsättningar kan förändras genom ålder, eller någon form av handikapp eller funktionsnedsättning så att de behöver insatser från andra för att klara det dagliga livet.

Hemtjänsten finns för att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som det är möjligt. Hemtjänstens uppgift är att tillsammans med dig planera och utföra de sysslor Du inte klara av, inte att "ta över" ansvaret.

En viktig utgångspunkt för hemtjänsten är att uppmuntra, träna och ge stöd samt ge hjälp till självhjälp så långt det är möjligt. 

Personligt innehåll

Den hjälp du kan få är personlig. Det vill säga att hjälpen som ges beror på vad just du behöver och på vad du inte kan utföra själv. Här kan du läsa om insatserna som kan ges

Vem kan få hemtjänst

Du som är äldre, tillfälligt sjuk eller av andra fysiska, psykiska eller sociala skäl inte klarar de dagliga göromålen på egen hand kan få hemtjänst.

När du ansökt om hemtjänst måste en bedömning av ditt behov göras. Hemtjänst är inte en självklar rättighet. Behovsbedömningen, som du och biståndshandläggaren gör tillsammans, kommer därefter att leda till ett beslut.

Matservering/hemsändning

På Solhems kök finns möjlighet att äta lunch/middag. Du kan också ansöka om att få färdiglagad mat hemleverad. Kontakta kommunens biståndshandläggare för mer information.

Trygghetslarm

Trygghetslarm i bostaden ökar äldres möjlighet att bo kvar i förhållandevis trygghet då det ger möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt inom Sorsele samhälle.

Trygghetslarm kan också vara kopplat till anhörig/närstående eller till räddningstjänsten.

Trygghetslarm kan även vara kopplad till en GSM-modul med ett vanligt mobilabonnemang.

Trygghetslarm kan Du ansöka om, och få utan behovsbedömning.

Personal och arbetsordning

Områdeschefen är enhetschefer och har personal-, arbetsmiljö- samt budgetansvar.

Personalen som arbetar i hemtjänsten är vårdbiträden och undersköterskor anställda i kommunens socialtjänst.

Varje brukare tilldelas en kontaktperson bland personalen.

Grundas på lagstiftning

Den hjälp som kommunens hemtjänst och hemsjukvård kan ge Dig grundas i huvudsak på två lagar:

  • Socialtjänstlagen som ger dig rätt att söka hjälp till exempel personlig omvårdnad
  • Hälso- och Sjukvårdslagen om Du behöver medicinsk vård.

Avgift

Uttages enligt maxtaxa.

Senast uppdaterad den 10 november 2021