Till innehåll
En kvinna och två män står i ett potatisland.

Utbildning i svenska för invandrare

SFI är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. SFI är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

SFI is the basic training in Swedish language for adults who do not have Swedish as their mother tongue. SFI is a separate school.

Målet för utbildning i svenska för invandrare är att vuxna invandrare ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vem får delta i SFI?

Man har rätt att studera SFI när man:

  • är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
  • inte har grundkunskaper i svenska
  • är folkbokförd i en kommun

Hur anmäler man sig?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till:
Sorsele kommun
Vuxenutbildningen 
924 81 Sorsele

Svenska för invandrare kan du läsa på Sorsele Lärcentrum.

Besöksadress Sorsele Lärcentrum:
Storgatan 11
924 32 Sorsele

What is SFI (Swedish for immigrants)?

SFI is the basic training in Swedish language for adults who do not have Swedish as their mother tongue. SFI is a separate school.

Who may participate in SFI?

You have the right to study SFI when you:

  • are an adult (as 1:th of July the year of your 16:th birthday).
  • do not have basic Swedish.
  • are registered in a municipality.

How to do your application?

Fill out the application form and send it to:
Sorsele kommun
Vuxenutbildningen
924 81 Sorsele

Feel free to contact our guidance counselor.

Senast uppdaterad den 24 juni 2024