Lyssna

Djur

Taigafästing, Ixodes persulcatus, har hittats i norrlänen. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber därför om hjälp med att samla in fästingar.

Instruktioner finns här

Fästingen får gärna ha suttit på tama eller vilda djur, människa eller hittas fri i miljön. 

 

Från den 1 januari 2009 har Länsstyrelsen allt ansvar för djurskyddskontrollen. Frågor om djurskydd hänvisas därför till Länsstyrelsen Västerbotten.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kontroll av miljön runt djurhållning, till exempel gödselhantering eller avfall.

Om man vill hålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden, det gäller nötkreatur, häst, get, får, svin, ormar, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Miljöbalken gäller för alla, och för allt som kan påverkan hälsan och miljön negativt. I miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står bland annat att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”

Detta innebär till exempel:

  • Att grannar inte ska störas av ihållande hundskall
  • Att djuret inte ska förorena på lekplatser, gångbanor eller planterade gräsmattor och liknande platser
  • Att djuret ska hållas under uppsikt.

 

Senast uppdaterad den 14 maj 2019