Till innehåll

Protokoll

Här hittar du mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten.

Protokollen läggs ut samma dag som de är justerade. Från och med 2020 justeras de flesta protokoll elektroniskt. Manuellt justerade protokoll och protokoll där delar av innehållet är maskerat på grund av sekretess, läggs ut utan justering. Om du vill ha justerat protokollsutdrag är du välkommen att kontakta kanslienheten på e-post: kommun@sorsele.se eller telefon 0952-140 00.

Senast uppdaterad den 28 juni 2021