Till innehåll

Nytt projekt för unga i Sorsele kommun

Sorsele kommun är en av fem nya kommuner som valts ut för satsningen Youth Up North, ett initiativ från Stenbecks stiftelse och Familjen Kamprads stiftelse för att skapa mer livskraftiga landsbygder i norra Sveriges inland där unga vill leva, bo och verka.

– Vi är väldigt glada. Det är en jätteviktig satsning för våra ungdomar och kommunens framtid, säger kultur- och fritidschef Henrik Sjöström.

Projektet innebär att kommunerna under de tre kommande åren ska genomföra långsiktiga insatser för att öka ungas inflytande och delaktighet, till exempel genom att anställa unga, anordna hackathons och stärka entreprenöriella färdigheter hos unga.

– Vi vet att många kommuner vill satsa på ungas inflytande och delaktighet men att det kan saknas både finansiering och kunskap om hur det genomförs på ett bra sätt. Genom Youth Up North får de medverkande kommunerna både finansiellt stöd och expertkompetens från projektorganisationen vilket är en unik möjlighet, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

Arbetet startar i januari 2024 och pågår till 2026. Tillsammans med det lokala civilsamhället, näringslivet, unga och vuxna kommer nya metoder och insatser att utvecklas för att öka förtroendet för ungas kompetens, innovations- och drivkraft.

– Det här projektet innebär att vi fördubblar de resurser vi har för barn och unga. I och med Youth Up North kommer vi att ge barn och unga bättre möjligheter en större plats i lokalsamhället, säger kultur- och fritidschef Henrik Sjöström.

Läs mer om projektet på Youth Up Norths hemsida

Senast uppdaterad den 25 januari 2024