Till innehåll

Sorsele kommun med i unik Sverigesatsning

Elever som bor i Sorsele, Norsjö, Arjeplog eller Malå kommun kan från hösten 2023 läsa vissa gymnasieutbildningar via fjärrundervisning på Skellefteå fjärrgymnasium, så kallade lärlingsutbildningar. Det här är en unik satsning i Sverige.

Fjärrundervisning innebär bland annat att eleven kan bo kvar på sin hemort under de tre gymnasieåren. Teorin sker digitalt och sedan får eleven ta del av arbetsplatsförlagt lärande hos ett företag eller någon av kommunens verksamheter. 

– Vi tror att det här är en viktig del av vår kompetensförsörjning, och det finns också andra fördelar med upplägget, säger chef för utvecklingsverksamheten Erika Hjukström. 

– Genom att gymnasieungdomar i Sorsele kommun nu ges möjligheten att studera på hemorten via fjärrgymnasium skapar det betydligt bättre förutsättningar för föreningslivet i kommunen, förklarar föreningssamordnare Henrik Sjöström. Han nämner förenlingslivets positiva trend där barn- och ungdomsverksamheten ökar och arenabygget som två gynnsamma faktorer, där han ser lärlingsgymnasiet som ytterligare ett: 

– Det medför att vi kan behålla våra föreningsaktiva ungdomar längre upp i åldrarna vilket inte bara stärker dem själva i deras eget utövande, utan också som goda och viktiga förebilder inom föreningslivet för de yngre barnen. 

Lärlingsgymnasiets upplägg

Lärlingsutbildningen bygger alltså på samarbete mellan bransch och utbildningsanordnare. Eleverna får samma kunskaper som de som läser yrkesprogrammet i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att eleverna går en annan utbildning, utan det handlar om att de får sina kunskaper i en annan miljö och på ett annat sätt.

Vad säger då eleverna själva om den här typen av utbildning? De är positiva till det mesta, framför allt praktiken som gör att de kommer in i en arbetsgrupp, men är överens om att själva lärandet är något eleverna måste vänja sig vid. I och med att de är mycket eget arbete är det viktigt att brinna för den utbildning som en valt.   

Lärlingsutbildningen ger behörighet till yrkeshögskolestudier, det finns även möjlighet att inom programmet läsa in grundläggande behörighet till högskolestudier.

Norsjö kommuns hemsida finns en film om fjärrgymnasiet.

 

Senast uppdaterad den 14 december 2023