Till innehåll

Sorseles hemtjänst i topp i hemtjänstindex

Hemtjänsten i Sorsele kommun har utsetts till Sveriges främsta utförare av hemtjänst 2023, enligt hemtjänstindex.

Hemtjänstindex bygger på vad seniorer anser vara viktigast i hemtjänsten och mäter information, biståndshandläggning, utförande samt kommunstöd och utveckling. För 2023 ligger Sorsele kommun som nummer ett i landet vad gäller utförande: personalens bemötande, lyhördhet, hänsynstagande och utförande; passning av tider, meddelande om förändringar, kontakt med brukare; trygghet, förtroende och bemötande samt personalkontinuitet.

Hemtjänstindex ger en samlad bild av hemtjänstkvaliteten i landets alla kommuner. Det bygger på en sammanvägning av statistik och flera offentliga mätningar, till exempel Socialstyrelsens nationella brukarundersökning.

Senast uppdaterad den 5 december 2023