Till innehåll

Vad händer med gatljusen?

Det kan finnas många olika orsaker till att en sträcka vägbelysning, eller enstaka lampor, har slocknat. Vi får in många felanmälningar och klagomål och vill därför gå igenom de olika orsaker som kan finnas.

Reklamationsärendet

En del av arbetet med kommunens ljuspunkter var att byta ut alla armaturer mot lågenergiarmaturer med inbyggd automatisk nattsänkning. Ljuspunkterna förseddes med LED-armaturer som tar in vatten och därför slutar att fungera i förtid. Armaturerna har haft lång garantitid, men reklamationen med efterföljande arbeten har varit ett tidsödande arbete. Utbytesarmaturerna har kommit i små leveranser med långa leveranstider och under covid-19-pandemin fördröjdes leveranserna ytterligare.

GVA-chef har tillsammans med vår nya upphandlade entreprenör jobbat fram en lösning för att få åtkomst till ett större parti armaturer så att byten kan ske mer effektivt. I februari levereras därför en tredjedel av det som återstår att åtgärda. Totalt sett är det ett hundratal lampor som är defekta och måste bytas ut. Vi är medvetna om hur långdraget detta varit, och gör vårt bästa att hantera detta så fort som möjligt.

Under våren, när vädret tillåter, är följande områden planerade att åtgärda:

  • Skansnäs
  • Ammarnäs (ej ett reklamationsärende, se nedan)

Byvägen i Gargnäs har åtgärdats.

Oförutsedda händelser

Ibland kan annan yttre påverkan göra så att en sträcka eller enstaka lampor slocknar. Utrustning som går sönder på grund av ålder, utblåsta ledningar eller annan yttre påverkan kan vara orsak till detta. Detta har till exempel skett i Ammarnäs samt sträckan mot Gargbro. En annan orsak är att störningar kan uppstå där Vattenfall genomför projekt, vilket skedde med sträckan svältsnöret mot Staggträsk och som nu är åtgärdat.

I dagsläget genomför Vattenfall projektet Sandsele-Antas som innebär att störningar kan förekomma.

Handlingsplan gatljus

Enligt kommunfullmäktiges antagna handlingsplan för gatljus ska det finnas ljuspunkter vid påstigningsplatser för skolungdomar, kollektivtrafik och samlingsplatser för brevlådor samt där det finns permanentboende. Det ska också finnas sammanhängande byabelysning som har i syfte att erbjuda belysning till servicepunkter som affärer och aktiviteter.

I handlingsplanen finns, utifrån dessa principer, utpekade ljuspunkter som är avsedda att släckas. Somliga av dessa utpekade ljuspunkter släcks och raseras i samband med Vattenfalls arbeten. Detta har till exempel skett med fyra ljuspunkter i korsningen mot svältsnöret i Gargnäs.

I september 2023 fick teknisk verksamhet i uppdrag av kommunfullmäktige att se över och lämna förslag på ny handlingsplan.

Felanmälan

Felanmälning görs via vår e-tjänst. Vi förstår att man i frustration över att ingenting händer gör upprepade felanmälningar. Tyvärr innebär inte det att arbetet går fortare – vi jobbar så fort vi kan och ber om ursäkt för alla de dröjsmål som förekommit.

Senast uppdaterad den 5 februari 2024