Till innehåll

Ekonomiskt bistånd

Har du hamnat i ekonomiska problem och provat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Ekonomiskt bistånd är ett sista alternativ vid tillfälliga eller varaktiga ekonomiska problem och ska garantera dig en skälig levnadsnivå. Det är ett tillägg till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand ska du tillgodose dina behov genom egna inkomster och andra bidragssystem som sjukpenning, pension, bostadsbidrag och underhållsstöd. 

Tillgångar som pengar på banken, aktier och fonder eller kapitalvaror som lätt går att sälja måste du först använda innan du har rätt till bistånd. Bil och egen fastighet är tillgångar som också kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd. 

Vem har rätt till ekonomiskt bistånd?

Alla som vistas i kommunen har rätt till ekonomiskt bistånd om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på något annat sätt. För att ansöka om bistånd måste du ha fyllt 18 år. I det fall du går i gymnasieskolan är dina föräldrar försörjningsskyldiga upp till 21 år.

Villkor för ekonomiskt bistånd

Är du arbetslös och frisk måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara aktiv i att söka jobb, ta emot erbjudet arbete eller anvisad praktik samt vara anmäld på arbetsförmedlingen. Annars riskerar du att inte få något ekonomiskt bistånd.

Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan individ- och familjeomsorgen ställa krav på att du deltar i praktik eller andra insatser som höjer din kompetens. Om du avvisar ett sådant erbjudande kan Individ- och familjeomsorgen avslå din ansökan om ekonomiskt bistånd, eller göra biståndet mindre. 

Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?

Försörjningsstödet utgår ifrån en så kallad riksnorm som regeringen fastställer årligen. Det innebär att du får samma belopp i alla kommuner. Riksnormen ger dig rätt att leva på en skälig levnadsnivå.

Riksnormen ska täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon och TV-avgift.

Du kan dessutom ha rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. Du kan även söka hjälp till andra saker, till exempel för flyttkostnader, möbler eller tandvård.

Så här söker du ekonomiskt bistånd

Vill du ansöka om ekonomiskt bistånd ta kontakt med individ- och familjeomsorgen för besök. Vid första besöket ska du ta med dig:

Hyreskontrakt och hyresavi, som styrker boendekostnaden

 • Kopia på senaste deklarationen.
 • Inkomstuppgifter som exempelvis lön, pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd eller bostadsbidrag för de senaste tre månaderna.
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös.
 • Läkarintyg om du är sjukskriven.
 • Ekonomisk översikt och kontoutdrag för de senaste tre månaderna från alla dina konton.

Ekonomisk utredning

Efter din ansökan gör individ- och familjeomsorgen en ekonomisk utredning. Den är frivillig och kan avbrytas om du vill det. Det är viktigt att individ- och familjeomsorgen får veta hur stor familjen är, hemmaboende barns ålder, hur man bor och hur inkomster, utgifter och tillgångar ser ut. Allt måste vara ifyllt och ansökan underskriven för att den ska kunna behandlas.

Alla uppgifter om olika inkomster och utgifter måste vara riktiga. Att lämna felaktiga uppgifter är brottsligt och kan leda till polisanmälan.

Socialtjänsten kan kräva tillbaka pengar som har betalats ut om man har lämnat oriktiga uppgifter eller om man har fått en förskottsutbetalning från socialtjänsten i väntan på exempelvis pension, bostadsbidrag, sjukersättning eller a-kassa.

Om socialtjänsten avslår hela eller delar av ansökan om ekonomiskt bistånd går det att överklaga beslutet hos länsrätten. Det ska göras skriftligt inom tre veckor. Socialtjänsten ska informera om hur det går till och hjälpa till om det behövs.

Senast uppdaterad den 10 november 2021