Till innehåll

Konsumentvägledning

Som konsument gör du många val varje dag. Ibland blir det fel. Det är då du kan kontakta konsumentvägledaren.

En konsumentvägledare ger dig kostnadsfri, oberoende vägledande rådgivning i frågor som:

  • Vilka rättigheter och regler som gäller för dig som är konsument.
  • Om du är missnöjd med en vare eller tjänst.
  • Vill ha råd inför köp av vara eller tjänst.
  • Vill få råd om privatekonomi.

En konsumentvägledare talar inte om vem som har rätt eller fel. Konsumentvägledarens uppdrag är istället att ge vägledning enligt lagstiftningen till dig som konsument och företagare så att frågan får en lösning. 

Konsumentvägledaren har tystnadsplikt.

Gällande lagstiftning

Konsumentköplagen gäller när du som konsument handlar en vara av en företagare. Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument köper tjänst av en företagare. 

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller när du handlar via internethandel, postorder och telefonförsäljning. Lagen gäller även när du köper av en försäljare som kommer till ditt hem eller när du handlar på gator och torg.

Senast uppdaterad den 2 november 2022