Lyssna

Konsumentvägledning

Som konsument gör du många val varje dag, ibland kan det bli fel och då kan du kontakta konsumentvägledaren

Från och med 1 juni 2019 kan du får du hjälp med konsumentvägledning via konsumentvägledare Ingrid Elebrink, tel 0951-142 61. En tjänst som vi köper av Storumans kommun.

Som konsumentvägledare ger hon dig kostnadsfri, oberoende vägledande rådgivning när det gäller:

  • Vilka rättigheter och regler som gäller för dig som är konsument.
  • Är missnöjd med en vara eller tjänst?
  • Vill ha råd inför köp av vara eller tjänst.
  • Vill få råd om privatekonomi.

Som konsumentvägledare talar hon inte om "vem som har rätt eller fel". Hennes uppdrag är att ge vägledning enligt lagstiftningen till dig som konsument och företagare så att frågan får en lösning. 

Konsumentvägledaren har tystnadsplikt.

Konsumentköplagen gäller när du som konsument handlar en vara av en företagare. Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument köper tjänst av en företagare. 

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller när du handlar via internethandel, postorder och telefonförsäljning. Lagen gäller även när du köper av en försäljare som kommer till ditt hem. 2014-06-13 förändras lagen så att den även gäller när du handlar på gator och torg.

Senast uppdaterad den 14 maj 2020