Till innehåll

Sorsele kommun bjuder in till granskning av ändring av byggnadsplan mellan den 2 februari och den 1 mars 2024

Eventuella yttranden ska ha inkommit till Sorsele kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten, 924 81 Sorsele eller miljo.bygg@sorsele.se, senast den 1 mars 2024. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Mer information finns här.

Senast uppdaterad den 2 februari 2024