Till innehåll

Personligt ombud (PO)

Om du har en psykisk funktionsnedsättning eller under en längre tid lidit av psykisk ohälsa kan du vända dig till vårt personliga ombud. Det är frivilligt och kostnadsfritt.

Personligt ombud arbetar med personligt stöd och samordnar insatser som du behöver. Personligt ombud är ingen myndighet och vi för inga journaler. Vi svarar inte för vård och behandling.

Så arbetar vi:

  • Tillsammans med dig tittar vi på ditt behov av vård, stöd och service
  • Vi kan hjälpa till att samordna dina insatser (vi kan inte ändra beslut eller överta ditt ansvar)
  • Vi kan stödja dig i kontakt med myndigheter
  • Vi kan hjälpa dig så du får den vård, stöd och service du har rätt till utifrån behov och laglig rätt

Du kan själv ringa eller skriva till någon av oss som är personliga ombud. Om du vill kan du ta hjälp av någon anhörig, god vän eller personal som du känner förtroende för.

Läs mer på Personligt ombud i Västerbottens hemsida.

Senast uppdaterad den 1 september 2020