Lyssna

Daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten syftar till att bryta social isolering samt att ge sysselsättning och arbetsträning.

Sorsele kommun erbjuder daglig verksamhet, Piraten, för människor med psykosocial ohälsa året runt.

Brukaren som kommer till Piraten möter personal som regelbundet utbildas i frågor som rör psykisk ohälsa. Inom Piratens verksamhet finns också ett anhörigstöd, en konsulent som finns till hands för dig som hjälper och stödjer någon närstående i dennes egna hem. Denna person kan exempelvis stödja dig genom enskilda samtal, råd eller information.

Senast uppdaterad den 1 september 2020