Till innehåll

Boendestöd

I Sorsele kommun finns det ett boendestöd som bland annat riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Syftet är att ge stöd i hemmet samt tillhandahålla pedagogiska insatser gällande sociala normer för att öka den enskildes möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället. Boendestödet ansöks som bistånd.

Senast uppdaterad den 1 september 2020