Till innehåll

Du som vill ändra ditt våldsbeteende

Allt våld sitter inte i nävarna. Våld i nära relationer kan se ut på många sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Utsätter du någon? Ett våldsamt beteende går att förändra, och det finns hjälp att få.

  • Använder du våld eller hot mot din partner?
  • Använder du dig av förnedrande ord och handlingar?
  • Vill du ta ansvar för din våldsbenägenhet?
  • Vill du utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer

Du som vill ändra ditt våldsbeteende är välkommen att delta i vårt samtalsprogram Repulse. Repulse är ett sätt att öva på impulskontroll och börjar med att du kommer på några individuella kartläggande samtal innan du bestämmer dig om du vill fortsätta. När du inleder samtalskontakten kommer även din partner att bli erbjuden en egen rådgivnings- och samtalskontakt.

Ring kommunens växel 0952 -140 00 och begär socialsekreterare för att be om hjälp eller höra mer om Repulse.

Sekretess

Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt som får brytas om den som ärendet berör samtycker till det. Sekretessen kan även brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våld att det kan leda till ett fängelsestraff på minst ett år.

Annat stöd

Välj att sluta

Telefon: 020-555 666

E-post: info@valjattsluta.se, hemsida: Välj att sluta

Nationella Mansjouren

Tele: 08-30 30 20, hemsida: Mansjouren

Senast uppdaterad den 9 mars 2021