Till innehåll

Hjälp till våldsutsatta

Det är viktigt att du som blivit utsatt får våld eller är anhörig får ett så bra bemötande som möjligt och rätt stöd vart du än vänder dig. Därför samverkar kommunen, sjukvården och polisen. Du är inte ensam. Det finns hjälp att få. Kontakta oss!

Du som är utsatt för våld

Den här hjälpen kan du få som vuxen: 

  • Information och rådgivning
  • Enskilda stödsamtal
  • Stöd i rättsprocessen och i kontakt med andra myndigheter

Den här hjälpen kan du få som barn

  • Enskilda stödsamtal

Sekretess

Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt som får brytas om den som ärendet berör samtycker till det. Sekretessen kan även brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våld att det kan leda till ett fängelsestraff på minst ett år.

Andra att vända sig till

Hit kan du vända dig:

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysikst, psykiskt och sexuellt våld.  Du som anhörig eller vän är också välkommen att ringa. De har öppet dygnet runt och telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Obs! Det går inte att skicka SMS till Kvinnofridslinjen. Vid akuta händelser, ring 112.

Brottsofferjour Lycksele

Telefon: 0730-77 73 03, e-post: info@lycksele.boj.se

Brottsofferjouren är en ideell organisation som är religöst och partipolitiskt obundet och  som arbetar för alla brottsoffers rättigheter att få det stöd som behövs. Grunden i arbetet är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Kvinnojouren Lycksele

Telefon: 0950-372 11

Tjejjour Lycksele

E-post: lyckseletjejjour@hotmail.com

Unizon Guldstadens kvinnojour Skellefteå

Telefon: 0910-150 03

RFSL:s Brottsofferjour

Telefon: 020-34 13 16, e-post: boj@rfsl.se

RFSL arbetar för att homosexuella-, bisexuella-, trans och queerpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. 

Somaya kvinno- och tjejjour

Telefon: 020-81 82 83

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell verksamhet med mer än 20 års erfarenhet av att skydda, stötta och stärka våldsutsatta kvinnor av att särskilt mäta personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Verksamheten vilar på idéburen grund med visionen om en jämlik och jämställd värld, fri från våld och förtryck. 

Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De finns här för dig och de lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och de har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet. 

Hemsida: www.storasyster.org.

Centrum mot Våld

Centrum mot våld (CMV) är en verksamhet som erbjuder stöd till personer som lever/har levt i förhållanden där det förekommer våld. Till CMV kan man komma om man blivit utsatt av sin partner respektive utsätter sin partner för kränkande, respektlöst och våldsamt bemötande.

Telefon:
020-61 60 60 För dig som varit utsatt för våld ring
020-73 55 55 För dig som utövar våld ring

E-post: centrummotvald@skelleftea.se

Senast uppdaterad den 9 mars 2021